Tankemylder #22: Fødsler

Transskribering af tegneserien til ren tekst

Tegneserien fylder 1 side og har 4 paneler. Den er tegnet digitalt med sort streg og farvelagt med blålige farver.

Panel 1: Den søvnløses hjerne siger retorisk til den søvnløse: “Hvad nu hvis din datter skal føde en dag…”. Den søvnløse kigger træt frem for sig i sengen.
Panel 2: Hjernen fortsætter “…Og hun får indre blødninger…”. Den søvnløse bliver forskrækket og udbryder “Arj, stop!”
Panel 3: Hjernen fortsætter “Men ingen på hospitalet tog det seriøst. Det sker konstant…”.
Panel 4: Hjernen fortsætter “…ligesom de fleste af dine fødende bekendte som har været ved at bløde ihjel?”. Den søvnløse er nu både bekymret og ked af det.

Tegneserien er underskrevet “Kafl”.