Seneste Tankemylder

Transskribering af tegneserien til ren tekst

Tegneserien fylder 1 side og har 4 paneler, og er tegnet digitalt i sorte og blålige farver.

Tegneserien er underskrevet “Kafl”.

Transskribering af tegneserien til ren tekst

Tegneserien fylder 1 side og har 4 paneler, og er tegnet digitalt i sorte og blålige farver.

Tegneserien er underskrevet “Kafl”.