Tankemylder #02: Togkonduktøren

Transskribering af tegneserien til ren tekst

Tegneserien fylder 1 side og har 4 paneler. Den er tegnet digitalt med sort streg og farvelagt med blålige farver.

Panel 1: Den søvnløse siger bestemt “Godnat!” til sin hjerne som svæver over sengen. Klokken er 23.
Panel 2: Hjernen siger “Kan du huske…” til den søvnløse som græmmer sig over ikke at få lov til at sove.
Panel 3: Hjernen fortsætter “…ham togkonduktøren som sparkede til din taske på perronen da du var 18 år gammel?”.
Panel 4: Klokken er nu 3 om natten og den søvnløse er vågen og rasende.

Tegneserien er underskrevet “Kafl”.