Tankemylder #18: Det var ikke en støvsuger

Transskribering af tegneserien til ren tekst

Tegneserien fylder 1 side og har 4 paneler. Den er tegnet digitalt med sort streg og farvelagt med blålige farver.

Panel 1: Den søvnløses hjerne hører en sagte hvindende lyd et sted langt væk fra og udbryder “Oih…” hvilket vækker den søvnløse fra hendes søvn i sengen.
Panel 2: Hjernen spørger undrende “Hvad er den hvinelyd?”
Panel 3: Lyden fortsætter og hjernen foreslår “Måske er der nogen som støvsuger?”
Panel 4: Den søvnløse råber arrigt “Hvem støvsuger kl 1 om natten?!”. Hjernen kigger undrende mod lyden som nok ikke er en støvsuger alligevel.

Tegneserien er underskrevet “Kafl”.