Tankemylder #30: Hvad var det?!

Transskribering af tegneserien til ren tekst

Tegneserien fylder 1 side og har 4 paneler. Den er tegnet digitalt med sort streg og farvelagt med blålige farver.

Panel 1: Den søvnløses hjerne svæver over hendes seng og reagerer med et forskrækket sæt på en lyd. Den råber: “Hvad var det?!”. Den søvnløse svarer roligt: “Det er bare overboen som er på vej i byen.”.
Panel 2: Hjernen hører en ny lyd og råber: “Og det der?!”. Den søvnløse svarer roligt men lidt irriteret: “Katten som går ud af kattelemmen.”.
Panel 3: Hjernen er helt ude af den over alle lydene, river sig i sit ikke-eksisterende hår og sveder af ængstelse. Den søvnløse ser træt og utilfreds ud.
Panel 4: Hjernen kigger bebrejdende på den søvnløse og siger køligt: “Jeg kan simpelthen ikke sove når din puls er så høj og din krop er fyldt med adrenalin”.

Tegneserien er underskrevet “Kafl”.