Tankemylder #27: Drama over gavekort

Transskribering af tegneserien til ren tekst

Tegneserien fylder 1 side og har 4 paneler. Den er tegnet digitalt med sort streg og farvelagt med blålige farver.

Panel 1: Den søvnløses hjerne svæver over hendes seng. Den siger med en bekymret mine: “Jeg tror ikke at det gavekort du skal give i morgen når at komme”.
Panel 2: Den søvnløse svarer roligt: “Det er et gavekort. Det skal bare printes.”. Hjernen svarer ængsteligt: “Hvad nu hvis de sender det. Så når du det ikke.”.
Panel 3: Den søvnløse forsøger at berolige hjernen ved at sige: “Så finder vi en anden løsning s…” men bliver afbrudt af at den råber i vild panik: “Ingen løsninger! Kun desperation!”
Panel 4: Hjernen hiver sig i dens lille ansigt og råber skrækslagent: “Desperation og undergang!”. Den søvnløse begynder selv at blive meget bekymret over gavekortet.

Tegneserien er underskrevet “Kafl”.